O možné spolupráci

Terapeutická sezení zpravidla probíhají na Praze 9, pět minut MHD od Centra Černý Most (Metro "B"). Po dohodě s klientem je možné terapie provádět i na Praze 1 a Praze 4.

Ceny za terapeutické a poradenské služby jsou stanovovány individuálně, zpravidla hodinovou sazbou v závislosti na povaze problému klienta, náročnosti řešení problému, celkové délce terapie, specifikách podpory a vedení klienta apod. Předběžná cena za služby je klientovi sdělena při prvním kontaktu po analýze jeho problému.

Soukromou praxi kognitivně behaviorální terapie poskytuji pod IČ: 14920395. Tato praxe nespadá mezi zdravotnická zařízení a zdravotnické služby. Nepracuji na pojišťovnu, terapie je hrazená klientem bezhotovostně na základě faktury vždy po sezení.

Kromě terapiích vedených přímo, poskytuji i online terapie a konzultace formou aplikací Skype, Teams, Zoom, Webex, Messenger apod.

Děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali těmto stránkám.