Základní rysy KBT:

 • Kognitivně-behaviorální terapie je obvykle relativně krátká, od počátku časově omezená.
 • Je strukturovaná a cílená.
 • Terapeutický vztah je založen na otevřené, aktivní spolupráci klienta a terapeuta.
 • Opírá se o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie.
 • Zaměřuje se především na přítomnost a na budoucnost.
 • Zaměřuje se na konkrétní, jasně definované problémy.
 • Opírá se o studie s klinickou populací.
 • Stanovuje si konkrétní, funkční cíle.
 • Zaměřuje se primárně na pozorovatelné chování a na vědomé psychické procesy.
 • Je otevřená a přijímá nové myšlenky a metody.
 • Uplatňuje vědeckou metodologii (pozorování, zaznamenávání faktů, měření frekvence, intenzity a délky trvání pozorovaných jevů, vytváření ověřitelných hypotéz a jejich testování).
 • Zaměřuje se na konkrétní změny v životě klienta.
 • Je integrativní a pragmatická.
 • Jejím cílem je soběstačnost klienta.